Masło produkowane ze śmietanki pasteryzowanej nie ukwaszonej, otrzymanej wyłącznie z mleka krowiego.

Charakterystyka surowca i procesu technologicznego:
Surowcem do produkcji Masła Ekstra jest śmietnik słodka uzyskana z wirowania mleka. Mleko surowe pełne pochodzi od krów z gospodarstw będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej posiadających stosowany atest.
Mleko surowe pełne musi spełniać wymagania Specyfikacji surowca SS.DKJ-01.
Przebieg procesu technologicznego przy produkcji, pakowaniu i znakowaniu Masła Ekstra jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pakowanie:
Masło Ekstra formowane w kostki o wadze netto 200g i 250g pakowane w folie aluminiową, opakowanie pośrednie natomiast stanowią czyste kartony zamknięte przez zaklejenie.

Przechowywanie:
Masło musi być przechowywane w pomieszczeniach czystych, suchych, przewiewnych, wolnych od pleśni i obcych zapachów, w temperaturze od 1°C do 10°C chronione przed światłem.

Okres przechowywania:
Dla Masła Ekstra świeżego termin przydatności ustala się na 35 dni od daty produkcji.

 

Kontakt do Nas